Quay về

Kiều Văn Tuấn

07:29:AM 05/05/2022

Tuyệt kỹ giao dịch Candlestick (Ngũ Nến Sakata) do chính người Nhật phát minh

Tuyệt kỹ giao dịch Candlestick (Ngũ Nến Sakata) do chính người Nhật phát minh

Ngũ nến Sakata là một trong những tuyệt kỹ dùng nến Nhật Bản của người Nhật. Theo đó, đồ thị Nến Nhật Bản phải được sử dụng với mẫu hình hay hành động giá. Thậm chí, theo hiểu biết của tác giả, đây chính là một bộ phận trong tuyệt kỹ Ichimoku của người Nhật.

 

mo-hinh-nen-nhat-traderviet-1.


​Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về nến Nhật Bản.

Nến Nhật Bản là gì?
 

mo-hinh-nen-nhat-traderviet-2.Ai đang kiểm soát thị trường : Bên mua hay bên bán?

 

mo-hinh-nen-nhat-traderviet-3.

TOÀN BỘ CÁC MẪU HÌNH NẾN NHẬT BẢN CƠ BẢN NHẤT
 

mo-hinh-nen-nhat-traderviet-5.


HÃY IN BẢNG NÀY RA TRƯỚC BÀN LÀM VIỆC ĐỂ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

 

mo-hinh-nen-nhat-traderviet-4.HOẶC DÁN HÌNH NÀY CŨNG ĐƯỢC
 

mo-hinh-nen-nhat-traderviet-6.CHUỖI VIDEO HAY NHẤT NÓI VỀ NẾN NHẬT BẢN CỦA RAYNER TEO (17 video)

NHỮNG TUYỆT KỸ HAY NHẤT GIAO DỊCH THEO NẾN NHẬT BẢN DO CHÍNH NGƯỜI NHẬT TIẾT LỘ

Trong khuôn khổ khổ hạn hẹp của bài viết, tôi giới thiệu cho bạn một phương pháp trong ngũ nến Sakata được gọi là San Sen (Mua tại 3 đáy)

Quy tắc là phải chờ cho đến khi có những cây nến tăng giá mạnh với thân nến dài sau khi ba đáy được tạo lập. Thường đáy thứ ba được tạo bởi các spin bar. Mua khi giá vượt qua đỉnh của vai trái với một mẫu hình tăng giá. Trong ví dụ ở dưới là mẫu hình “3 lính ngự lâm- Three White Soldiers”. Chốt lãi khi đạt tới mục tiêu giá của mẫu hình ba đáy.

 

mo-hinh-nen-nhat-traderviet-7.


1. Mô hình 3 đáy (San sen) với 2 pin bars kiểm lại vùng giá hỗ trợ
2. Phá vỡ vai trái với mô hình three white soldier
3. Mục tiêu của mô hình 3 đáy đã đạt
 

 

 

 

 

Thông tin nhóm
Chưa có thông tin!

LIÊN HỆ

Website: www.thebrokers.com

Email: contact@thebrokers.com

facebook
facebook
facebook
facebook