Giấy phép CSSF là gì? Tìm hiểu về nghĩa vụ của CSSF

Là một cơ quan giám sát tài chính cấp cao tại Châu Âu, Ủy ban Giám sát Tài chính ngành (CSSF) vẫn luôn được đánh giá rất cao với các quy định giám sát và quản lý nghiêm ngặt. Vậy cụ thể giấy phép CSSF là gì? Nghĩa vụ và phương pháp giám sát của CSSF là gì? Hãy cùng với The Brokers tìm hiểu rõ hơn về giấy phép này ở dưới đây nhé! 

 

Giấy phép CSSF là gì? 

Ủy ban Giám sát Tài chính ngành (CSSF - The Commission de Surveillance du Secteur Financier) là một tổ chức công chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính tại Luxembourg. 

 

Kể từ năm 2014, đây là cơ quan có thẩm quyền quốc gia của đất nước trong Cơ quan Giám sát Ngân hàng Châu Âu. Giống như mọi cơ quan quản lý tài chính khác, CSSF có thể thực hiện nhiều công việc, bao gồm cả giám sát, quản lý, ủy quyền thông báo hay tiến hành kiểm tra các cơ quan thuộc quản lý. Bằng các quy định nghiêm ngặt về báo cáo và minh bạch tài chính, CSSF đảm bảo sự cởi mở và công bằng tuyệt đối của các công ty trong khu vực. Đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường tài chính.
 

Được thành lập và chính thức có hiệu lực từ 1/1/1999, CSSF cũng chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của các nhà môi giới, cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính. Giám sát xem các doanh nghiệp có đang thực thi luật AML/CTF chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hay không . 

 

Ra đời với 2 mục tiêu chính, đó là:

 • Bảo vệ sự ổn định của các công ty được quản lý và toàn bộ thị trường tài chính, đồng thời tăng cường chất lượng quản lý rủi ro.
 • Giám sát nghiệp vụ kiểm toán.
TraderHub
Giới thiệu về Ủy ban Giám sát Tài chính ngành (CSSF) tại Luxembourg.

Nghĩa vụ của CSSF là gì?

Là cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm chính cho thị trường tài chính Luxembourg, CSSF có rất nhiều nghĩa vụ khác nhau cần hoàn thành. Cụ thể như:

 

 • Ủy quyền cho các tổ chức tài chính: CSSF có nghĩa vụ cấp phép hoạt động cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, các nhà quản lý quỹ và một số tổ chức tài chính khác muốn hoạt động tại Luxembourg. Khi này, CSSF sẽ đánh giá mức độ phù hợp của tổ chức và đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu quy định quản lý tài chính của ủy ban.
 • Điều tiết các tổ chức tài chính: CSSF chịu trách nhiệm điều chỉnh và giám sát hoạt động của các tổ chức tài chính được ủy quyền, đảm bảo họ tuân thủ luật pháp và các quy định quản lý. Để ngăn chặn các hành vi cố ý vi phạm, CSSF cũng có tiến hành thanh tra và áp dụng các biện pháp trừng phạt trong trường hợp cần thiết.
 • Giám sát các tổ chức tài chính: Giám sát các tổ chức tài chính để đảm bảo họ duy trì đủ vốn, thanh khoản và hệ thống quản lý rủi ro. CSSF tiến hành đánh giá rủi ro thường xuyên và kiểm tra sức chịu đựng để xác định các rủi ro và lỗ hổng tiềm ẩn.
 • Thúc đẩy bảo vệ nhà đầu tư: Ủy ban Giám sát Tài chính ngành (CSSF) đảm bảo rằng các tổ chức tài chính thuộc ủy quyền đều hoạt động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng, với những thông tin rõ ràng, chính xác về các sản phẩm và dịch vụ tài chính của họ. Qua đó, thúc đẩy tính minh bạch và công bằng của thị trường tài chính khu vực.
 • Chống tội phạm tài chính: CSSF có thực thi các quy định phòng chống rửa tiền và chống khủng bố khu vực Luxembourg, chống tội phạm tài chính và chia sẻ thông tin với các cơ quan thực thi pháp luật.
TraderHub
CSSF có nghĩa vụ quan trọng trong việc thúc đẩy tính minh bạch và công bằng trong thị trường tài chính Luxembourg.

Các tổ chức tài chính do CSSF quản lý

Ủy ban giám sát tài chính ngành (CSSF) được phép giám sát và quản lý nhiều loại hình tổ chức tài chính ở khu vực Luxembourg. Trong đó có bao gồm:

 

 • Ngân hàng: CSSF chịu trách nhiệm giám sát và quản lý toàn bộ các ngân hàng hoạt động tại Luxembourg. Trong đó có bao gồm cả các ngân hàng cung cấp các dịch vụ nhận tiền gửi, ngân hàng cho vay và ngân hàng đầu tư,...
 • Các công ty bảo hiểm: CSSF có quản lý và giám sát các công ty bảo hiểm hoạt động trong khu vực Luxembourg, bao gồm cả công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, công ty tái bảo hiểm và các tổ chức trung gian bảo hiểm.
 • Các công ty đầu tư: CSSF quản lý và giám sát các công ty đầu tư ở Luxembourg, bao gồm cả công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và các tổ chức quản lý danh mục đầu tư.
 • Các nhà quản lý quỹ: CSSF có giám sát và quản lý các nhà quản lý quỹ hoạt động trong khu vực Luxembourg, bao gồm cả những nhà quản lý cá nhân UCITS (Cam kết đầu tư tập thể vào chứng khoán có thể chuyển nhượng) và AIF (Quỹ đầu tư thay thế).
 • Các tổ chức thanh toán và tổ chức tiền điện tử: CSSF có cung cấp giấy phép quản lý và giám sát các tổ chức thanh toán, tổ chức tiền điện tử cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức phát hành tiền điện tử.
 • Sở giao dịch chứng khoán: Mọi sàn giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán có nhu cầu hoạt động tại khu vực Luxembourg (LuxSE) đều phải sở hữu giấy phép quản lý hoặc thuộc quyền giám sát của CSSF.
TraderHub
Tìm hiểu về các tổ chức tài chính do CSSF quản lý.

Phương pháp giám sát của CSSF

Phương pháp giám sát của CSSF dựa trên cách tiếp cận thương ứng và dựa trên rủi ro của tổ chức ủy quyền. Điều này có nghĩa là cường độ/ phạm vi giám sát của tổ chức sẽ phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà hoạt động của các đơn vị giám sát có thể gây ra. Như vậy, tùy theo lĩnh vực, mô hình hoạt động, hay tác động tiềm tàng và khách hàng của mỗi tổ chức tài chính mà CSSF sẽ có những quy định giám sát/ quản lý khác nhau.

 

Cụ thể, phương pháp giám sát của CSSF gồm 5 yếu tố sau:

 

 • Đánh giá rủi ro: CSSF tiến hành quy trình đánh giá rủi ro thường xuyên đối với các đơn vị được giám sát để xác định mức độ rủi ro và những lỗ hổng tiềm ẩn để đưa ra mức độ giám sát phù hợp nhất với mỗi tổ chức.
 • Giám sát thận trọng: CSSF giám sát sự minh bạch về tài chính của các đơn vị thuộc quyền quản lý/ giám sát, bao gồm cả các hệ thống an toàn vốn, mức độ thanh khoản và quản lý rủi ro của họ. Đồng thời, CSSF cũng đánh giá tính hiệu quả của các cơ cấu quản trị, và cơ cấu kiểm soát nội bộ của các tổ chức này.
 • Tiến hành giám sát: CSSF đảm bảo sự giám sát nghiêm ngặt đối với các tổ chức thuộc quyền quản lý. Trong đó có bao gồm cả việc đánh giá các hành vi tuân thủ pháp luận, quy định ứng xử trên thị trường, quy định bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống rửa tiền và chống khủng bố.
 • Kiểm tra tại chỗ: CSSF có quy trình kiểm tra tại chỗ đối với các tổ chức thuộc quyền quản lý. Quy trình này sẽ tập trung vào việc xác minh khả năng tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của họ.
 • Cưỡng chế: Trong các trường hợp cụ thể, CSSF có quyền cưỡng chế phạt tiền và thực hiện một số biện pháp trừng phạt khác đối với các đơn vị thuộc quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, không tuân thủ quy định quản lý.
TraderHub
Tùy theo mức độ rủi ro mà các tổ chức có thể gây ra mà CSSF sẽ đưa ra quy định quản lý ở mức độ khác nhau.

Chuyển đổi số của CSSF liên quan đến công nghệ tài chính (Fintech)

Suốt thời gian hoạt động của mình, CSSF đã nhận ra tầm quan trọng của việc chuyển đổi số đối với lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech). Vì vậy, để bắt kịp với bối cảnh mới, CSSF đã thực hiện một số bước giúp thúc đẩy sự phát triển công nghệ tài chính ở Luxembourg mà vẫn đảm bảo sự ổn định và an ninh trên toàn hệ thống. Trong đó, ta có một số thay đổi quan trọng như:

 

 • Trung tâm Đổi mới (Innovation Hub): CSSF đã thành lập Trung tâm Đổi mới vào năm 2018 để hỗ trợ cho việc phát triển công nghệ tài chính (Fintech) và các dịch vụ tài chính đổi mới khác. Đây cũng là khu vực cung cấp đầu mối liên hệ dành riêng cho các công ty Fintech, cung cấp hướng dẫn về các yêu cầu pháp lý và tạo điều kiện đối thoại giữa các công ty Fintech với cơ quan quản lý.
 • Hộp cát (Sandbox): Được ra mắt vào năm 2019, Sandbox là một quy trình ủy quyền cho phép các công ty Fintech thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo trong một môi trường được kiểm soát. Nhờ đó, thúc đẩy sự phát triển của các linh vực thuộc công nghệ tài chính.
 • Cấp phép Fintech (Fintech Licensing): CSSF có hệ thống cấp phép cụ thể cho các công ty Fintech. Trong đó có nhiều quy định cụ thể liên quan đến đến các mô hình hoạt động, tính rủi ro của các doanh nghiệp này. Chế độ cấp phép Fintech mang lại sự linh hoạt cho các công ty thuộc lĩnh vực này và đảm bảo sự giám sát phù hợp mà CSSF có thể mang lại.
 • Hợp tác với ngành (Collaboration with Industry): CSSF có thiết lập quan hệ đối tác với các hiệp hội ngành công nghiệp Fintech và các bên liên quan khác để thúc đẩy việc phát triển, đồng thời đưa ra các giải pháp hợp lý cho nhiều vấn đề pháp lý và giám sát liên quan đến Fintech..
TraderHub
CSSF đã thực hiện nhiều bước chuyển đổi số nhằm đảm bảo sự phát triển của ngành Fintech trong hệ thống.

CSSF tuân thủ các quy định của Liên minh Châu Âu (EU)

Với tư cách là Ủy ban Giám sát Tài chính ngành ở Luxembourg, CSSF cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ thị được đưa ra bởi Liên minh Châu Âu (EU) và cung cấp khuôn khổ cho quy định tài chính trên toàn EU. Tại đó, CSSF chịu trách nhiệm thực hiện các quy định và chỉ thị của EU tại Luxembourg và đảm bảo rằng các tổ chức tài chính hoạt động trên quốc gia này cũng tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của EU.

 

Cụ thể, CSSF sẽ tuân thủ các quy định của EU trong các lĩnh vực sau:

 • Quy định ngân hàng: CSSF đảm bảo tuân thủ các quy định ngân hàng của EU. Chẳng hạn như Chỉ thị Yêu cầu về Vốn (CRD) và Cơ chế Giám sát Duy nhất (SSM) hay bất kỳ các quy tắc chung khác được thiết lập cho ngân hàng hoạt động tại EU.
 • Quy định về bảo hiểm: CSSF thực hiện các quy định bảo hiểm được chỉ thị tại EU. Chẳng hạn như các Chỉ thị về Khả năng thanh toán II, với các quy tắc về yêu cầu về vốn và quản lý rủi ro của các công ty bảo hiểm hoạt động tại EU.
 • Quy định đầu tư: CSSF cần đảm bảo Chỉ thị về Thị trường Công cụ Tài chính (MiFID II) và Chỉ thị dành cho Nhà quản lý Quỹ Đầu tư Thay thế (AIFMD) theo đúng chỉ thị dành cho các hoạt động đầu tư tại EU.
 • Các quy định về chống rửa tiền (AML - Anti-money Laundering): Trong đó, CSSF đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định liên quan đến việc phòng chống rửa tiền, phòng chống khủng bố theo chỉ thị của EU.

Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị của EU, CSSF cũng hợp tác với các cơ quan quản lý tài chính khác trong khu vực Liên bang Châu Âu, như Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu. Việc hợp tác này được thực hiện để đảm bảo sự nhất quán trong quy định của EU ở các quốc gia thành viên.

TraderHub
Là một quốc gia trong Liên bang nên CSSF cần đảm bảo tuân thủ các chỉ thị của EU.

Sáng kiến ​​tài chính xanh và bền vững của CSSF

Trong hoạt động của mình, CSSF nhận thức được tầm quan trọng của tài chính bền vững và đã thực hiện một số sáng kiến ​​nhằm thúc đẩy “tài chính xanh” và khuyến khích đầu tư bền vững tại Luxembourg. Trong đó, phần lớn các sáng kiến được đánh giá cao, phù hợp với bối cảnh EU hiện hành và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.
 

Dưới đây là một số sáng kiến về ​​tài chính xanh và tài chính bền vững đã được CSSF thực hiện:

 • Hướng dẫn về Tài chính Bền vững: Năm 2020, CSSF đã ban hành hướng dẫn về việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào việc quản lý rủi ro và giám sát các tổ chức tài chính. Hướng dẫn này được đưa ra để khuyến khích các tổ chức kết hợp yếu tố ESG trong các công việc và quyết định của họ, qua đó hướng tới mục tiêu tài chính bền vững.
 • Trái phiếu xanh: CSSF đã hỗ trợ phát hành và ban hành các hướng dẫn về phát hành trái phiếu xanh để thúc đẩy tài chính xanh. Mà vẫn có thể đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế và mang lại sự minh bạch cho các nhà đầu tư.
 • Đánh giá rủi ro khí hậu: CSSF đã tiến hành đánh giá rủi ro khí hậu đối với thị trường tài chính Luxembourg để xác định các rủi ro và cơ hội có được từ sự biến đổi khí hậu hiện nay. Các đánh giá này được thực hiện với mục đích nâng cao nhận thức về rủi ro khí hậu giữa các tổ chức tài chính. Đồng thời, hỗ trợ phát triển các chiến lược giảm thiểu và quản lý rủi ro phù hợp dựa trên dữ liệu thu được.
 • Lực lượng đặc nhiệm tài chính bền vững: CSSF là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm tài chính bền vững (Sustainable Finance Task Force), được chính phủ Luxembourg thành lập. Lực lượng này có tập hợp nhiều tổ chức có liên quan với mục đích xây dựng các khuyến nghị và thúc đẩy tài chính bền vững, tài chính xanh.


Trên đây là một số thông tin mà The Brokers đã tổng hợp lại để giải thích giấy phép CSSF là gì. Mặc dù chỉ thuộc một nước nhỏ trong Liên bang EU, nhưng CSSF luôn có rất nhiều quy định giám sát nghiêm ngặt đối với tổ chức thuộc quản lý của mình. Đồng thời, đây cũng là cơ quan có nhiều đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy công nghệ tài chính, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Cùng chủ đề

Giấy phép IFCS là gì? Yêu cầu của IFSC với các sàn môi giới

Giấy phép IFCS là gì? Yêu cầu của IFSC với các sàn môi giới

IFSC được coi là cơ quan giám sát, quản lý cấp thấp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, giao dịch Forex. Vậygiấy phép IFSC là gì? Uỷ ban tài chính này có vai trò, nhiệm vụ và những yêu cầu gì đối với sàn môi giới thành viên? CùngThe Brokers tìm hiểu chi tiết về giấy phép IFSC ngay trong bài viết dưới đây nhé!Giấy phép IFSC là gì?Giấy phép IFSC là giấy phépchứng nhận quyền giám sát,quản lý hợp pháp của Uỷ ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize (International Financial Services Commission of Belize) đối với tất cả các hoạt động của những nhà môi giới thành viên và những người tham gia thị trường.Belize - quốc gia Trung Mỹ, được mệnh danh là một trong những thiên đường Thuế hấp dẫn nhất. Đồng thời, là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính vùng Caribe (CFATF) nên Belize cam kết thực hiện các nguyên tắc chống rửa tiền.Được quản lý bởi Bộ chứng khoán Belize, IFSC được thành lập từ năm 1999, là một cơ quan quản lý toàn diện, có t

18/03/2024
Lượt xem:

64

Ngày đăng:

18/03/2024 4:21 AM

thebrokers
facebooktwitterinstagramyoutube

Menu

Trang chủ
Tra cứu ngay

Liên hệ

Liên hệ hợp tác kinh doanh:contact@thebrokers.comGóp ý từ người dùng:support@thebrokers.comThông báo:https://t.me/thebrokersvietnam

Address:Tầng 46, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

logo-footer